הצעה: השקעת חוב - 9% תשואה שנתית

השקעת חוב עבור רכישת מולטי פמילי, 2 יחידות, בעבור 9% תשואה שנתית למשקיע. בעיירה בראונווד (Brownwood), שבטקסס, ב-6.5% מתחת משווי השוק לפי הערכת שמאי קיימת, השבחת הנכס  בוצעה באמצעות תיקון תשתיות ושיפוץ קוסמטי מלא. שני היחידות הושכרו, דמי השכירות החודשיים ישמשו לרווחי המשקיע, לתפעול ולתיקונים בנכס. השקעה תיפרס למשך עד 7 שנים, ולאחריה המשקיע יקבל את כספי הקרן בחזרה.

ההזדמנות העסקית והאקזיט

גובה השקעת החוב: $220,000
שווי הנכס ע”פ שמאות: $230,000
שיפוץ: הושלם
ריבית שנתית בהתחייבות חוזית: 9%
משך הפרויקט: עד 7 שנים
דמי שכירות מהנכס: 2300$

נתונים פיננסים

 • שטח מגורים כולל: 1,408 sqft
 • שטח מגרש: 9,627 sqft
 • מס’ יחידות: 2 
 • חדרי שינה: 1 לכל יחידה
 • חדרי אמבטיה: 1 לכל יחידה
 • שנת בנייה: Preowned
תכונות הנכס


מפה

 • אין צורך בהקמת חברה אמריקאית
 • אין צורך בדיווחי מס בארה”ב
 • אין צורך (אך קיימת אפשרות) בפתיחת חשבון אמריקאי
 • קיים הסכם הלוואה בעברית + שטר חוב באנגלית (Note).
 • המידע בפרסום זה הינו בגדר פרסום כללי; להשקעה בפרויקט נדל”ן בניהולה של hominvest LLC (להלן: “החברה”) והפרסום נועד לתת אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה בפרויקט נדל”ן. ההשקעה בפרויקט תוצע ל-עד 35 ניצעים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ”ח–1968, והיא אינה מוצעת לציבור או מיועדות לו.

תנאים חשובים